Testowanie statyczne

Jest to proces pozwalający na wyszukanie błędów od fazy zbierania wymagań biznesowych poprzez konstruowanie kodu, aż po dostarczenie produktu, jednak bez uruchamiania aplikacji.

Testy statyczne przeprowadzane są przy użyciu przeglądów (reviews) oraz analizy statycznej (static analysis).

Przeglądy
Przegląd jest procesem lub spotkaniem podczas którego produkt/system jest przedstawiany członkom zespołu projektowego, użytkownikom oraz innym zainteresowanym stronom w celu uzyskania komentarzy lub aprobaty dla danego rozwiązania.

Istnieje wiele poziomów na których można dokonywać przeglądów. Od bardzo nieformalnych spotkań do moderowanych i opisanych procedurami sesji.
Przeglądy są szeroko stosowane podczas całego cyklu wytwarzania produktu.

Zaletą przeprowadzania testów już od etapu wymagań jest (jak opisuje to V-Model), możliwość wcześniejszego wykrycia błędu co przekłada się na niższe koszty dla projektu. Drugi powód dla którego warto stosować przeglądy to to, że ten rodzaj testów nie jest zależny od dostarczonego kodu.

Przeglądy mogą dotyczyć:
– wymagań
– specyfikacji
– kodu
– strategii testów
– planu testów
– warunków koniecznych do przeprowadzenia testów
– przypadków testowych
– instrukcji użytkownika

Przeglądy są procesem iteracyjnym. Wymagania użytkownika, specyfikacja funkcjonalna i techniczna są zazwyczaj rozwijane i modyfikowane. Pierwszy przegląd wyłania pytania i nieścisłości, które zostają wyjaśnione po czym następuje kolejny przegląd.

Koszty przeglądów obejmują:
– przygotowanie do przeglądu
– przeprowadzenie przeglądu
– opracowanie wyników i raportu

Zalety przeglądów:
– podniesienie jakości dostarczanego rozwiązania
– usprawnienie procesu produkcji systemu
– redukcja czasu trwania całego projektu
– mniejszy nakład pracy na późniejszych etapach testowania
– mniejsza liczba błędów (część z nich została usunięta przed rozpoczęciem kodowania)
– obniżone koszty całego cyklu życia produktu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *