Testy Integracyjne

Testowanie integracyjne wykonywane jest w celu wykrycia błędów w interfejsach i interakcjach pomiędzy modułami.

Kiedy zbiór komponentów zostanie przetestowany, następnym krokiem jest upewnienie się, że interfejsy pomiędzy owymi komponentami są zdefiniowane poprawnie i współdziałają ze sobą.

Przykład: Testujemy komunikację pomiędzy modułem przechowującym i udostępniającym zbiór parametrów, a modułem używającym tych parametrów przy inicjacji, np. do wypełnienia pól formularza domyślnymi wartościami.

Współczesne aplikacje składają się przeważnie z wielu współpracujących systemów, należy więc sprawdzić czy komunikacja pomiędzy nimi nie jest zakłócona.

Podejście do testów integracyjnych:

Top – Down (od góry do dołu)

 • Moduły znajdujące się na na najwyższym poziomie są testowane jako pierwsze
 • Moduły znajdujące się w hierarchii poniżej, zastępowane/symulowane są przez zaślepki (stubs)
 • Testowane moduły używane są do testowania niżej położonych komponentów
 • Proces testowy jest kontynuowany do momentu przetestowania komponentów znajdujących się na najniższym poziomie

Bottom – Up (od dołu do góry)

 • Najniżej położone komponenty testowane są jako pierwsze
 • Drivers(ang.) symulują komponenty położone wyżej w hierarhii
 • Testowane moduły używane są do testowania wyżej położonych komponentów
 • Proces testowy jest kontynuowany do momentu przetestowania komponentów znajdujących się na najwyższym poziomie

Big Bang (tłumaczenie jest adekwatne do tego co dzieje się z sytemem)

 • Błędy występujące w interfejsach komponentów wykrywane są w bardzo późnej fazie procesu testowego
 • Trudno jest określić miejsce w którym występuje defekt. Czy przyczyna błędu leży w komponencie czy w interfejsie.
 • Istnieje wysokie prawdopodobieństwo niewykrycia krytycznych błędów, które mogą ujawnić się dopiero w wersji produkcyjnej systemu
 • Trudno upewnić się czy wszystkie przypadki z poziomu testów integracyjnych są pokryte testami.

Definicja ISTQB:

Testowanie integracyjne: Testowanie wykonywane w celu wykrycia defektów w interfejsach i interakcjach pomiędzy modułami lub systemami.

Testowanie integracji modułów: Testy wykonywane w celu wykrycia usterek w interfejsach i interakcjach pomiędzy integrowanymi modułami.

Testowanie integracji systemów: Testowanie integracji systemów i pakietów; testowanie interfejsów z organizacjami zewnętrznymi, (np. Elektroniczna Wymiana Danych przez Internet.)