Testy funkcjonalne

Testy funkcjonalne (testy czarnej skrzynki lub black box testing). Tester nie ma dostępu do kodu testowanej aplikacji. Testy wykonywane są przez osobę, która nie tworzyła aplikacji w opaciu o dokumentację oraz założenia funkcjonalne. Pozwala to na wykrycie błędów związanych z np. brakiem implementacji funkcjonalności opisanych przez wymagania, jednak nie pozwala precyzyjnie określić miejsca w którym dany błąd występuje. W zakres testów metodą czarnej skrzynki wchodzi badanie wartości brzegowych oraz definiowanie klas równoważności.

W tym rodzaju testów oprogramowanie jest sprawdzane pod kątem wymagań funkcjonalnych. Przypadki testowe pisane są pod kątem sprawdzenia czy aplikacja zachwuje się w oczekiwany sposób. Pomimo, ze testy funkcjonalne wykonywane są często pod koniec cyklu wytarzania oprogramowania, mogą – i powinny być uruchamiane znacznie wcześniej. Poszczególne komponenty i procesy mogą być sprawdzane przed uruchomieniem takich testów dla całego systemu.

Testy funkcjonalne odpowiadają na pytanie jak system wykonuje funkcje, które ma za zadanie udostępniać włączając w to komendy użytkownika, operacje na danych, wyszukiwanie, procesy biznesowe i ekrany użytkownika.

Testy funkcjonalne pokrywają zarówno funkcje dostępne dla użytkownika poprzez interfejs aplikacji jak i operacje typu back-end (np. jak bezpieczeństwo czy jaki wpływ na działanie systemu aktualizacja środowiska)

Testowanie funkcjonalne obejmuje:

  • Testy jednostkowe
  • Testy dymne / testy kondycji
  • Testowanie integracyjne (testowanie zstępujące, testowanie wstępujące)
  • Testy interfejsu i użyteczności
  • Testy systemowe
  • Testy regresji
  • Testy Alfa i Beta
  • Testy akceptacyjne użytkownika
  • Testowanie metodami białej skrzynki oraz metodą czarnej skrzynki