Testy Akceptacyjne UAT

Walidacja systemu pod kątem zgodności z wymaganiami klienta, który na swoim środowisku wykonuje przypadki testowe przy udziale przedstawicieli projektu.

Kiedy system zostaje zaakceptowany, następuje uruchomienie na środowisku produkcyjnym.

Definicja ISTQB:

Testowanie akceptacyjne: Testowanie formalne przeprowadzane w celu umożliwienia użytkownikowi, klientowi lub innemu uprawnionemu podmiotowi ustalenia, czy zaakceptować system lub moduł.

Produkcyjne testy akceptacyjne: Testowanie produkcyjne w fazie testów akceptacyjnych, zwykle przeprowadzane w środowisku produkcyjnym będącym symulacją rzeczywistego środowiska produkcyjnego.  Wykonywane zazwyczaj przez operatora i/lub administratora, zorientowane na takie aspekty jak: odtwarzalność, zużywanie się zasobów, łatwość instalowania i zgodność techniczną.

Testowanie akceptacyjne w środowisku użytkownika: Testowanie akceptacyjne wykonywane przez użytkowników/ klientów w ich środowisku pracy w celu określenia czy moduł lub system spełnia potrzeby
użytkownika/ klienta oraz czy realizuje procesy biznesowe . Standardowo zawierają zarówno testy sprzętu, jak i oprogramowania.