Rodzaje testów wydajnościowych

Performance testing (testy wydajnościowe)

  • badanie czasu odpowiedzi krytycznych dla biznesu funkcji systemu
  • porównywanie czasu odpowiedzi przejścia pojedyńczego vs. wielu użytkowników przez aplikację
  • kryterium testów jest sprawdzenie czy poszczególne akcje wykonywane są przez aplikację w akceptowalnym czasie

Stress testing (testy przeciążeniowe)

  • założenie: zbyt wielu użytkowników, danych, czasu oraz malejące zasoby systemowe
  • badanie czy system “zawiedzie” w oczekiwany sposób
  • wyszukiwanie defektów w aplikacji działającej w trybie awaryjnym
  • sprawdzanie konsekwencji utraty danych po awarii wywołanej nadmiernym obciążeniem

Load testing (testy obciążeniowe)

  • duża liczba jednocześnie działających użytkowników / przeprowadzanych transakcji
  • utrzymanie takiego stanu przez określony w scenariuszu czas
  • jak wiele zapytań (requests) jest w stanie obsłużyć system w określonym przedziale czasu