Smoke test i Sanity test

Smoke test określa czy możliwe jest przeprowadzenie testów.
Sanity test odpowiada na pytanie czy jest to zasadne.

Smoke test

Smoke test mówi nam, czy program/system da się uruchomić, czy jego interfejsy są dostępne i czy reagują na działania użytkownika. Jeżeli smoke test nie powiedzie się nie ma powodu aby przechodzić do sanity testów. Ten typ testów przeprowadzany jest przez programistów tuż przed oddaniem wersji aplikacji lub przez testerów, przed zaakceptowaniem otrzymanej do testów aplikacji.

Pojęcie “smoke test” powstało na potrzeby testów sprzętu. Sam test polegał na włączeniu nowego urządzenia i sprawdzeniu czy nie pojawił się dym lub ogień :-)
Somke testy mogą być wykonywane na podstawie istniejących przypadków testowych lub przy użyciu narzędzi do testów automatycznych

Przeznaczeniem smoke testów jest “dotknięcie” każdej z części aplikacji bez zagłębiania się w logikę jej działania. Chodzi o upewnienie się, czy najbardziej krytyczne funkcje działają.

Sanity test

Sanity test sprawdza pojedyńcze funkcjonalności i daje odpowiedź na pytanie: czy logika aplikacji jest zgodna z dostarczonymi wymaganiami. Jeżeli przeprowadzenie sanity testu da negatywne rezultaty, nie ma powodu, aby przechodzić do następnej fazy testowania.

Sanity oraz smoke test należą do tej samej grupy testów, której atrybutami są:
– szybko,
– w szerokim zakresie,
– bez zagłębiania się w szczegóły działania testowanej funkcjonalności.

Sanity test koncentruje się na jednym lub kilku obszarach systemu badając jego zgodność z logiką biznesową.Zazwyczaj nie jest opisany w przypadkach testowych.

Jest to odmiana testów regresywnych – obszar systemu testowany jest po dokonaniu w nim znaczących zmian dotyczących sposobu jego działania.

Sanity test daje odpowiedź na pytanie czy to co testujemy jest zgodne z wymaganiami i specyfikacją systemu.