Kiedy należy przestać testować

Testować potencjalnie można bez końca. Nie możemy jednak kontynuować testów do momentu znalezienia ostatniego błędu w systemie. To oczywiście niemożliwe.

W pewnym momencie należy przerwać i dostarczyć system do klienta. Pytanie brzmi, kiedy uznać, że oprogramowanie jest wystarczająco dobrze sprawdzone.

Testowanie mieści się pomiędzy budżetem projektu, czasem na jego realizację i jakością dostarczanego rozwiązania. Project Triangle

Pesymistyczny scenariusz zakłada przerwanie testowania w momencie, kiedy jeden z trzech wymienionych zasobów ulegnie wyczerpaniu.

Przykłady:

  • zbliżająca się data wypuszczenia oprogramowania na rynek
  • wyczerpany budżet projektu
  • upłynięcie czasu przeznaczonego na testy Alfa, Beta
  • założony procent wykonanych przypadków testowych uzyskał status “passed”.
  • pokrycie kodu/funkcjonalności/wymagań, osiągnęło założony poziom
  • liczba wykrywanych błędów spadła poniżej zakładanego progu

W optymistycznej wersji zakończenie testów następuje gdy:
– oprogramowanie spełnia założone wymagania jakości
– korzyści z kontynuowania testów przestają rekompensować koszty ponoszone na testowanie

Przykłady:

  • częstotliwość występowania błędów jest na akceptowalnym (wystarczająco niskim) poziomie
  • pokrycie kodu,funkcjonalności,wymagań osiągnęło pożądany procent
  • liczba wykonań przypadków testowych, ukończonych sukcesem jest na pożądanym poziomie