Definicje rodzajów błędów w testowaniu aplikacji

  • Error: niezgodność pomiędzy dostarczonym przes funkcję, zaobserwowanym lub zmierzonym rezultatem jej wykonania, a oczekiwaną wartością. Błędy mogą być powodowane celowo w procesie testowania aplikacji.
  • Failure: niemożność komponentu lub systemu do wykonania operacji w np. określonym w wymaganiach czasie
  • Exeption:  nieobsługiwany wyjątek, który powoduje zawieszenie lub przerwanie działania programu. Wyjątek może pojawić się w związku z adresowaniem pamięci, danymi, wykonaną operacją, przepełnieniem zmiennej, itp.
  • Defect, bug, fault: wada modułu lub systemu, która może spowodować, że moduł lub system nie wykona zakładanej czynności. Defekt, który wystąpi podczas uruchomienia programu, może spowodować awarię modułu lub systemu. (za słownikiem terminów testowych 2.0)
  • deviation, incident – każde zdarzenie występujące w procesie testowania, które wymaga zbadania (IEEE 1008)