Dlaczego oprogramowanie zawiera defekty?

Przyczyny dla których w projekcie mogą pojawić się błędy, można przypisać do kilku grup.

Wprowadzone przez człowieka na każdym z etapów SDLC, począwszy od etapu analizy wymagań na instalacji gotowego produktu kończąc.

Sprzęt/środowisko. “Błędy” z tej grupy nie są wynikiem źle napisanego czy nieprzetestowanego kodu, ale jego brakiem, np. brak funkcji obsługującej sytuację w której zerwane zostaje połączenie sieciowe w trakcie przesyłania danych przez aplikację.

Złożoność systemu
Złożoność systemu może być trudna do zrozumienia dla kogoś bez doświadczenia w funkcjonującym dzisiaj sposobie tworzenia oprogramowania. Interfejsy wzorowane na oknach, technologia klient-serwer, aplikacje rozproszone, komunikacja danych i relacyjne bazy mają swój udział w szybko przyrastającej złożoności oprogramowania/systemów. Również użycie technik obiektowych, zamiast uprościć może skomplikować projekt jeżeli nie jest on dobrze skonstruowany.

Błędy w kodzie
Programiści jak każdy z nas, popełniają błędy. Część z nich może powstać w wyniku interpretacji źle lub niewystarczająco jasno zdefiniowanych wymagań. Zakładając, że błędów nie da się uniknąć i że zostaną one odnalezione przez testerów :) jest ważne aby być przygotowanym do zarządzania nimi za pomocą narzędzi komercyjnych np. Rational, lub opensource np. Mantis.

Zmieniające się wymagania
Klient może nie być świadomym efektów zmian lub chce je wprowadzić pomimo ryzyka z którego zdaje sobie sprawę – redefiniowanie wymagań, estymacja liczby godzin przeznaczonych na dodanie/modyfikację funkcjonalności, wpływ zmian na równoległe projekty, konieczność ponownego wykonania tej samej pracy lub porzucenia części działającego i przetestowanego już kodu, zmiana wymagań sprzętowych (zazwyczaj w górę).

Wiele drobnych lub kilka dużych zmian może wpłynąć na wytworzone (zdefiniowane lub nieformalne) zależności wewnątrz projektu i stać się przyczyną problemów, podobnie jak rosnąca złożoność procesu zarządzania.

Presja czasu
Planowanie w projektach informatycznych jest w najlepszym przypadku trudne, częściowo opiera się na przewidywaniu. Może zdarzyć się, że zbliżający się termin oddania aplikacji staje się jedynym wyznacznikiem jakości kodu.